Doanh nghiệp, công ty tại Huyền Năm Căn - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyền Năm Căn

DOANH NGHIỆP TN ĐẮC THÀNH

Mã số thuế: 2000228819
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 2001311869
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN HOÀNG BA

Mã số thuế: 2000239419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Mai Vinh xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN DIỂM MY

Mã số thuế: 2000322145
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau

TRƯỜNG TIỂU HỌC III. TT NĂM CĂN

Mã số thuế: 2000269780-015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: KV2, K1, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN CHÂU SEN

Mã số thuế: 2000369231
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Ông Do, xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THÁI LONG

Mã số thuế: 2000412039
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Mã số thuế: 2001311964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: 224, đường Hùng Vương, khóm 2, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

XÍ NGHIỆP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NGỌC HIỂN – CTY CP CẤP NƯỚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2000101918-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu vực 1, Khóm 2, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN ĐẶNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2000231748
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: Khóm Cái Nai, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN MỸ NGỌC

Mã số thuế: 2000233745
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp 1 xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN LÂM VĂN TÀI

Mã số thuế: 2000231057
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Cái Nai xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN KIN DUNG

Mã số thuế: 2000229019
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: Khóm 2 Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM GIANG III

Mã số thuế: 2000266934
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Nhà Luận, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TAM GIANG

Mã số thuế: 2000269780-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN LÊ VĂN TỶ

Mã số thuế: 2000271927
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Bùi Mắc Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN LÊ SÁU

Mã số thuế: 2000292853
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: KV2, K1, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN LÊ HẬU GIANG

Mã số thuế: 2000326862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: 376 khu vực 1, khóm 3, thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN LÝ THANH

Mã số thuế: 2000355408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: 48 ấp Cái Nai, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN NHUNG NGỌC

Mã số thuế: 2000367971
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: khóm 3, KV II, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CN TRẦN QUỐC KHỞI

Mã số thuế: 2000368157-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Tắc Năm Căn, xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN HOÀNG LUẬN

Mã số thuế: 2000368950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: 360 ấp Trại Lưới B, xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CHI NHÁNH CHÍ TÌNH II

Mã số thuế: 2000372724-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngọc Hiển
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Cà Mau

CHI NHÁNH PHƯƠNG DUY

Mã số thuế: 2000375517-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Hàng Vịnh, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN PHƯƠNG LẾN

Mã số thuế: 2000375517
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Hàng Vịnh, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN OAI HÙNG

Mã số thuế: 2000384342
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: 165 KV1, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2000387978
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

TRƯỜNG THCS XÃ HIỆP TÙNG

Mã số thuế: 2000269780-017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp 5, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN PHẠM NGỌC MINH

Mã số thuế: 2000387632
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: 379 ấp Trại Lưới B, xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

DNTN VĨNH KHẢI

Mã số thuế: 2000387488
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Năm Căn
Địa chỉ: ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Cà Mau

1 2 3 23