Doanh nghiệp, công ty tại Huyền Đầm Dơi - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyền Đầm Dơi

DNTN THANH BÌNH 3

Mã số thuế: 2000338995
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: Số 90 ấp Tân Trung, xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CN CHÍ LINH 1

Mã số thuế: 2000303537-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Cái Nai, xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 2000318526-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Tân Đức, xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN HIẾU THOẠI

Mã số thuế: 2000358180
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Mỹ Tân, xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN TRẦN HOÀNG HẬN

Mã số thuế: 2000360415
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Thành A, xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN SÁU KIM THÀNH

Mã số thuế: 2000381630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Kinh Chuối, xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

TRẦN THU HẰNG

Mã số thuế: 2000360415-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN TRỊNH GIA

Mã số thuế: 2000363078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà B, xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHÁNH THÁI BÌNH II

Mã số thuế: 2000314063-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Mương Điều, xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN TRƯƠNG THANH TIỀN

Mã số thuế: 2000376687
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Thuận Hoà, xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN TRƯƠNG MINH TÌNH

Mã số thuế: 2000385723
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tấn Ngọc, xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

VÕ ĐỨC NHÂN

Mã số thuế: 2000158230-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN DƯƠNG MỘNG HOÀNG

Mã số thuế: 2000338561
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 54 ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN KHA LY

Mã số thuế: 2000347534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LÂM KEN

Mã số thuế: 2000347735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: Số 34/A, thị tứ Cái keo, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HỒNG NHI

Mã số thuế: 2000351072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Khai Hoang, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

HỒNG LAN

Mã số thuế: 2000327739-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN NGUYỄN HOÀNG ĐẾN

Mã số thuế: 2000359699
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Điền, xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHÁNH THÀNH LẬP

Mã số thuế: 1900243367-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN BÙI CHÍ NGUYỆN

Mã số thuế: 2000362490
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN DŨNG

Mã số thuế: 2000342913-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Vùng 2, TT Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN TƯ HOÀNH

Mã số thuế: 2000363367
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN THANH ĐÔNG

Mã số thuế: 2000364667
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHÁNH NGỌC ÁNH IV

Mã số thuế: 2000323526-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp tân Long, xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN HIỀN SANH

Mã số thuế: 2000365607
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: 279, TT Cái Keo, Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN NGUYỄN PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 2000365981
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 70, thị tứ Cái Keo, Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÁNH TÂM

Mã số thuế: 2000365854
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN VIỆT NA

Mã số thuế: 2000366819
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DNTN DŨNG RÂU

Mã số thuế: 2000367756
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HUỲNH VĂN SĨ

Mã số thuế: 2000368301
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

1 2 3 29