Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Bàu Bàng - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Bàu Bàng

CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS (VN)

Mã số thuế: 3700223494
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH HÂN CÁT LỢI

Mã số thuế: 3700224402
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: ấp Cầu Đôi, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐÀI VIỆT

Mã số thuế: 3700231128
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ LAI HƯNG I

Mã số thuế: 3700245667
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3700248731
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Đường ĐT 750, ấp ông Thanh, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU LONG NGUYÊN

Mã số thuế: 3700240193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 333A, ấp Long Thành, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU LAI UYÊN

Mã số thuế: 3700241214
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 268 ấp Bàu Long, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH

Mã số thuế: 0301400516
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Tổ 20, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

UBND XÃ TRỪ VĂN THỐ

Mã số thuế: 3700256387
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: ấp 1 – xã Trừ Văn Thố, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

UBND XÃ LONG NGUYÊN

Mã số thuế: 3700256330
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: xã Long nguyên, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

UBND XÃ LAI UYÊN

Mã số thuế: 3700256203
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: ấp 2 – xã Lai uyên, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM

Mã số thuế: 3700258793
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: QL 13 – ấp Lai khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

UBND XÃ CÂY TRƯỜNG II

Mã số thuế: 3700258930
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: xã Cây Trường II, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

UBND XÃ LAI HƯNG

Mã số thuế: 3700274900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: ấp Lai khê – Lai hưng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH NÔNG SAN NHẬT ĐAÊI

Mã số thuế: 3700303541
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH BẢY LUẬT

Mã số thuế: 3700319693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 37/3, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÍN HIỀN

Mã số thuế: 3700330873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 117, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHI HÙNG

Mã số thuế: 3700334846
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 42, tổ 6, ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH PHƯỚC THẮNG

Mã số thuế: 3700365121
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Thửa đất số 5, Tờ bản đồ 28, ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÚT TUYỀN

Mã số thuế: 3700380225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: ô 11, Số 189/5, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC HƯƠNG

Mã số thuế: 3700390671
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HÙNG SƠN

Mã số thuế: 3700408985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Thửa đất số 394, Tờ bản đồ số 05, ấp 1, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 3700421150
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Thửa đất số 501, tờ bản đồ số 27, ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ THUẬN

Mã số thuế: 3700421143
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 102, ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH KIỀU MẪN

Mã số thuế: 3700421217
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 08, đường ĐT 749A, ấp Mương Đào, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH RK RESOURCES

Mã số thuế: 3700422115
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Số 80, Tổ 14, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NHẬT NAM

Mã số thuế: 3700445257
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 362, tờ bản đồ 42, ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG AN LỘC

Mã số thuế: 3700446123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ: Số 105, Tổ 4, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

Mã số thuế: 3700435026
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Xã lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CÔNG TY TNHH MINH TRƯỜNG

Mã số thuế: 3700467395
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bàu Bàng
Địa chỉ:

1 2 3 31