Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Bắc Tân Uyên - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Bắc Tân Uyên

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAPPY 24H TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0313945497-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Lô A 7.5, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ TIẾN VŨ

Mã số thuế: 3702440663
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 10, ấp 1, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯA XẺ GỖ AN BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 3702440864
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 218, Tờ bản đồ số 8, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC BẢO DUYÊN

Mã số thuế: 3702444410
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHÚC LỢI – CHI NHÁNH ĐẤT CUỐC

Mã số thuế: 3700570113-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất 188, tờ bản đồ 38, tổ 2, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN TRẦN

Mã số thuế: 0300461890
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 45, ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỊNH THÀNH

Mã số thuế: 3700213834
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Số 41, Tổ 3, ấp Cổng Xanh, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DNTN SX NƯỚC ĐÁ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3700216465
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3700211587
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Đường ĐT 741, ấp Cổng Xanh, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DNTN TIỆM VÀNG KIM AN

Mã số thuế: 3700212573
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ:

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3700257775
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

TRƯỜNG MẦM NON HOA CÚC ( XÃ BÌNH MỸ )

Mã số thuế: 3700257729
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: xã Bình mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG TÂN UYÊN FICO.

Mã số thuế: 3700259067
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 22, Tờ bản đồ số 04, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU CỔNG XANH

Mã số thuế: 3700259268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Số 10, ấp Cổng Xanh, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA ( XÃ TÂN ĐỊNH )

Mã số thuế: 3700258546
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: xã Tân định, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ĐẠT

Mã số thuế: 0301447828-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 889, 890, ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

TRƯỜNG THPT THƯỜNG TÂN

Mã số thuế: 3700271378
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: ấp 4 – Thường tân, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHONG LAN – XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 3700271177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Tân thành, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MỸ

Mã số thuế: 3700274548
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: ấp 1 – Bình mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3700278542
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 881, Tờ bản đồ số 25, ấp 2, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC AN

Mã số thuế: 3700304087
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Lạc an, Xã Lac An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THỐNG KHÁNG CHIẾN – KHỐI TÌNH BÁO B 58

Mã số thuế: 3700304150
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN THÀNH

Mã số thuế: 3700334814
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 515, Tờ bản đồ số 7, ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHÍN VIÊN

Mã số thuế: 3700337188
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất 146, tờ bản đồ 38, đường 411, tổ 2, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HÂN NGUYÊN KÝ

Mã số thuế: 3700341018
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 224, Tờ bản đồ số 38, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

TRANG TRẠI SUỐI ĐÁ BÀN (TNHH)

Mã số thuế: 3700362064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Xã Tân định, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH HAI NƠI

Mã số thuế: 3700367746
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Số 379, đường ĐT 746, ấp Bà Đã, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHOÁNG SẢN PHƯỚC NHÂN

Mã số thuế: 3700367898
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 4, ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

HTX CAO SU NHẬT HƯNG

Mã số thuế: 3700373179
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: ấp 1 – Tân bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẢO THY

Mã số thuế: 3700385978
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 21, Tổ 18, ấp 5, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

1 2 3 34