Doanh nghiệp, công ty tại Bạc Liêu - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỖ GIA BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900600481
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai
Địa chỉ: 369, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TÂN HƯNG LONG

Mã số thuế: 1900600509
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH TRUNG DŨNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900600530
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: 298/1, Khóm Đầu lộ A, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN TRỌNG TÍNH

Mã số thuế: 1900600604
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Đông Hải
Địa chỉ: Đường Phan Ngọc Hiển, ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THANH PHONG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900600629
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 347, 348, Đường Ninh Bình, Khóm 3, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN ĐẠI PHÁT ĐỊNH THÀNH

Mã số thuế: 1900600650
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Đông Hải
Địa chỉ: Số 568, ấp Chòi Mòi, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900600668
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 2/623, ấp Biển Đông B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LINH

Mã số thuế: 1900600675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Số 83, ấp Đông Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ ANH ANH

Mã số thuế: 1900600682
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai
Địa chỉ: Số 525/7, Khóm 2, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 1900600724
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 20, Đường Trần Bỉnh Khuôl, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIẢI TRÍ HƯNG PHÁT LỘC

Mã số thuế: 1900600900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số A14/160B, Đường Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ PHÚC ĐẮC THUẬN LỢI

Mã số thuế: 1900600918
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hồng Dân
Địa chỉ: ấp Phú Tân, Xã Ninh Quới, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÚ 88

Mã số thuế: 1900600925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 440/7, Khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900600957
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 52/3, đường Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHÚC NAM

Mã số thuế: 1900600996
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai
Địa chỉ: Số 930, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ LONG THỊNH

Mã số thuế: 1900601206
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: 1/284B ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIỐNG THỦY SẢN AN LỘC CP

Mã số thuế: 1900601333
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 8/179, Khóm Trà Kha B, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ VIỆT TÂN

Mã số thuế: 1900601340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Địa chỉ: Số 260, ấp Bình Thạnh, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHỰT TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900601365
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Hoà Bình
Địa chỉ: ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900601372
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo “B”, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GARAGE MƯỜI

Mã số thuế: 1900601654
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 77, 79, Đường 23/8, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGỌC BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900601767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 43, Đường Nguyễn Công Tộc, Khóm 7, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY THỊNH HỒNG DÂN

Mã số thuế: 1900601799
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Số 109 ấp Ninhh Phước, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 1900601830
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Địa chỉ: Số 226, ấp Mỹ Tường, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDICBACLIEU

Mã số thuế: 1900601936
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PACIFIC BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900601943
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Hoà Bình
Địa chỉ: Số 27, ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

PHÒNG KÊ KHAI – KẾ TOÁN THUẾ – TIN HỌC

Mã số thuế: 1900601950
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 05, đường Trần Huỳnh, khóm 5, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG LỘC NAM HẢI

Mã số thuế: 1900601968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu Du lịch Nhà Mát, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HUYỆN ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 1900601982
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Đông Hải
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỀU HỐI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900602030
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 06, Đường Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

1 2 3 4 5 161