Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Phú Giáo - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Phú Giáo

CÔNG TY TNHH THỦY MẶC

Mã số thuế: 3700352468
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

HTX KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 3700356222
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

DNTN CÔNG QUYỀN – CHI NHÁNH PHÚ GIÁO

Mã số thuế: 3700332736-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỚC HÒA

Mã số thuế: 3700364720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: ấp 1B – Xã Phước hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THÁI PHÁT

Mã số thuế: 3700367111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: Số 620, ấp 1B, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

HIỆU THUỐC QUỐC DOANH SỐ 84

Mã số thuế: 3700150045-086
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC QUỐC DOANH SỐ 99

Mã số thuế: 3700150045-089
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

TRẠI SX VÀ CUNG CẤP CÂY GIỐNG TRANG NÔNG

Mã số thuế: 0301340306-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG DANH

Mã số thuế: 3700373517
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

DNTN XĂNG DẦU TÂN HIỆP

Mã số thuế: 3700370594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: ấp 4 – Tân hiệp, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

DNTN XĂNG DẦU TÂN HIỆP

Mã số thuế: 3700370594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: ấp 4 – Tân hiệp, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

PHÂN XƯỞNG 2 – NƯỚC ĐÁ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3700216465-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

PHÂN XƯỞNG 2 – NƯỚC ĐÁ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3700216465-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC SỐ 77

Mã số thuế: 3700150045-094
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC SỐ 77

Mã số thuế: 3700150045-094
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC SỐ 100

Mã số thuế: 3700150045-103
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC SỐ 115

Mã số thuế: 3700150045-107
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC SỐ 115

Mã số thuế: 3700150045-107
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC SỐ 152

Mã số thuế: 3700150045-112
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN PHƯỚC PHÚ GIÁO

Mã số thuế: 3700410818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN HƯNG

Mã số thuế: 0302593370
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Số 36/11, ấp 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

DNTN NGUYỄN NGỌC

Mã số thuế: 0301948278-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

DNTN TRẠM XĂNG DẦU THÙY TRANG

Mã số thuế: 3700433396
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Mã số thuế: 3700145020-015
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: ấp nước vàng – xã An bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CÔNG TY TNHH HẢI VIỆT

Mã số thuế: 3700443193
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 286, Tờ bản đồ số 56, ấp Nước Vàng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN AN

Mã số thuế: 1100120045-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ:

DNTN HIỆP PHÚ

Mã số thuế: 3700484873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: ấp 2A – Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THIÊN PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3700484880
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: Thửa đất số 517, Tờ bản đồ số 22, Tổ 20, ấp 6, Xã Tân Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

NHÀ MÁY PHÚ AN

Mã số thuế: 0302150428-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Địa chỉ: ấp Cây Cam – xã an Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

HIỆU THUỐC SỐ 187

Mã số thuế: 3700150045-147
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ:

1 2 3 4 27